• انتخاب واحد پول:

گل واژه

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

انگلیسی هفتم (مجموعه کتاب های کار و تمرین)

با توجه به اهمیت و ضرورت شناخت هر یک از حروف الفبای انگلیسی و صحیح نوشتن آن ها در ابتدای کتاب بخشی به نام "welcome" با هدف آموزش کلی حروف الفبا است. این کتاب دارای بخش های زیر است:

1. کلبه آموزش "Let's Learn" : ددر این قسمت ، برای مرور اطلاعات مربوط به هر درس پیش از حل تمرین خلاصه ای از نکات گرامری و اصطلاحات مکالمه ای قرار داده شده است.

2. تمرین "Exercise" : در این قسمت تمرین های متنوعی جهت آشنایی با حروف الفبا ، املای واژگان ، مکالمه ، درک مطلب و گرامر طراحی شده است.

3. آزمون "Quiz" : در پایان هر درس آزمون کوتاهی برای مرور و سنجش آموخته های دانش آموز قرار داده شده است.

4. مرور "Review" : با توجه به مرتبط بودن مطالب و مطابق با کتاب درسی ، بعد از هر دو درس آزمون مروری تبیین شده است.

5. آزمون های جامع : در این کتاب به منظور آشنایی دانش آموزان با نمونه سوالات استاندارد و امتحانی مدارس و با درنظر گرفتن بودجه بندی مطالب کتاب درسی ، 4دوره آزمون نوبت اول و دوم طراحی شده است.

قیمت: 12,500 تومان

انگلیسی هفتم (گلبرگ)

1. سوالات درس : در این قسمت انواع سوالات امتحانی (چهارگزینه ای ، جای خالی ، وصل کردنی ، صحیح و غلط ، پاسخ تکمیلی و... ) گنجانده شده است .

2. پاسخنامه : بعد از سوالات هر درس پاسخنامه کاملا تشریحی قرار دارد تا دانش آموزان با نحوه پاسخگویی سوالات ، گام به گام آشنا شوند.

3. ضمیمه : در این قسمت محتوای هر درس به شکل خلاصه و در قالب شبکه های مفهومی قرار داده شده است.

4. آزمون : در این کتاب ، با ارائه چندین دوره آزمون جامع همراه با بارم بندی ، زمینه برای سنجش نهایی دانش آموز فراهم می شود.

 

 

قیمت: 6,000 تومان

ریاضی هفتم (از مجموعه کتاب کار و تمرین)

1. کلبه آموزش : در این بخش به منظور مرور هر درس ، نکات و مفاهیم آموزشی در قالب مثال های کاربردی و با بیانی ساده و روان همراه با فعالیت های تکمیلی در راستای اهداف آموزشی گنجانده شده است.

2. تمرین : به منظور تثبیت و توسعه آموخته ها در این قسمت تمرین های متنوعی (جدول ، سوالات چهارگزینه ای ، مسئله و... ) طراحی شده است.

3. سوالات کاربردی : در این بخش سعی شده است با هدف آشنایی دانش آموزان با کاربرد مفاهیم ذهنی ریاضی و اهمیت آن ها در زندگی ، سوالاتی کاربردی و مرتبط با سایر دروس تبیین می شود.

4. ارزشیابی : در پایان هر فصل ، سوال های منتخب و ترکیبی مربوط به سایر بخش ها با هدف آگاهی دانش آموز از میزان توانایی اش در حل مسائل قرار داده شده است.

5. ارزشیابی پایانی : برای آشنایی دانش آموزان با نمونه سوالات امتحانی 4دوره آزمون میان نوبت و پایان نوبت اول و دوم بر اساس بودجه بندی آموزش و پرورش طراحی شده است.

قیمت: 12,500 تومان

ریاضی هفتم (گلبرگ)

1. سوالات درس : در این قسمت انواع سوالات امتحانی (چهارگزینه ای ، جای خالی ، وصل کردنی ، صحیح و غلط ، پاسخ تکمیلی و... ) گنجانده شده است .

2. پاسخنامه : بعد از سوالات هر درس پاسخنامه کاملا تشریحی قرار دارد تا دانش آموزان با نحوه پاسخگویی سوالات ، گام به گام آشنا شوند.

3. آزمون : در این کتاب ، با ارائه چندین دوره آزمون جامع همراه با بارم بندی ، زمینه برای سنجش نهایی دانش آموز فراهم می شود.

قیمت: 6,000 تومان

عربی هفتم (مجموعه کتاب های کار و تمرین)

1. کلبه قواعد : در این قسمت نکات مهم مربوط به قواعد هر درس ب بیانی ساده و روان همراه با مثال های آموزشی گنجانده شده است.

2. تمرین : با توجه به رویکرد جدید کتاب درسی در این قسمت تمرینات و متنوعی همچون کامل کردن جملات ناقص ، پاسخ دادن به سوالات مربوط به مکالمه و... متناسب با هدف های هر درس طراحی شده است.

3. جدول و سرگرمی

4. سوالات چهار گزینه ای : در پایان هر بخش سوالات تستی همراه با پاسخی که در انتهای کتاب قرار دارد آورده شده است.

5. آزمون های جامع : به منظور آشنایی دانش آموزان با انواع سوالات امتحانی و نحوه پاسخگویی به آنها ، برای هر یک از آزمون های میان نوبت و پایان نوبت اول و دوم 4 دوره سوال بر مبنای بودجه بندی کتاب درسی به همراه پاسخ نامه در نظر گرفته شده است.

قیمت: 12,500 تومان

عربی هفتم (گلبرگ)

1. سوالات درس : در این قسمت انواع سوالات امتحانی (چهارگزینه ای ، جای خالی ، وصل کردنی ، صحیح و غلط ، پاسخ تکمیلی و... ) گنجانده شده است.

2. پاسخنامه : بعداز سوالات هر درس پاسخنامه کاملا تشریحی قرار دارد تا دانش آموزان با نحوه پاسخگویی سوالات ، گام به گام آشنا شوند.

3. ضمیمه : در این قسمت قواعد کتاب عربی هفتم به صورت دسته بندی شده و براساس موضوع به همراه مثال در جدول هایی آورده شده است.

4. آزمون : دراین کتاب ، با ارائه چندین دوره آزمون جامع همراه با بارم بندی ، زمینه برای سنجش نهایی دانش آموز فراهم می شود.

قیمت: 5,000 تومان

علوم تجربی هفتم (گلبرگ)

1. سوالات درس : در این قسمت انواع سوالات امتحانی (چهارگزینه ای ، جای خالی ، وصل کردنی ، صحیح و غلط ، پاسخ تکمیلی و... ) گنجانده شده است.

2. پاسخنامه : بعد از سوالات هر درس پاسخنامه کاملا تشریحی قرار دارد تا دانش آموزان با نحوه پاسخگویی سوالات ، گام به گام آشنا شوند.

3. ضمیمه : در این قسمت خلاصه تمام مطالب و مفاهیم اصلی کتاب در قالب شبکه های مفهومی گنجانده شده است.

4. آزمون : در این کتاب ، با ارائه چندین دوره آزمون جامع همراه با بارم بندی ، زمینه برای سنجش نهایی دانش آموز فراهم می شود.

قیمت: 6,000 تومان

علوم هفتم (مجموعه کتاب های کار و تمرین)

1. نکات آموزشی : در این قسمت ، نکات و مفاهیم اصلی هر فصل به صورت خلاصه و با زبانی ساده و روان بیان شده است.

2. تمرین : در این قسمت به منظور تثبیت و توسعه یادگیری ؛ انواع سوالات (چهارگزینه ای ، جای خالی ، جدول ، مسئله و فعالیت و... ) قرار داده شده است.

3. آزمون پایان فصل : در پایان هر فصل نمونه ای از سوالات امتحانی استاندارد مرتبط با موضوع فصل طراحی شده است تا به کمک آن ها بتوان فرصتی برای سنجش و ارزیابی دانش آموزان از آموخته هایش پدید آید.

پاسخنامه تشریحی هر کدام از این آزمون ها در پایان فصل قرار داده شده است. دانش آموزان می توانند با بررسی پاسخ های تشریحی ، نکات ضعف و خطاهای احتمالی را شناسایی کرده و در جهت رفع آنها بکوشد.

قیمت: 11,500 تومان

فارسی هفتم (مجموعه کتاب های کار و تمرین)

در ابتدای هر درس خلاصه ای از اهداف و نکات مهم تحلیلی به انضمام بررسی و نتیجه گیری هر داستان آورده شده است.

1. کلبه آموزش : در این قسمت ، خلاصه ای از نکات مهم دستوری و آموزشی همراه با مثال های ساده و ضروری که دانش آموز برای مرور مفاهیم و حل تمرینات به آن ها نیاز دارد گنجانده شده است.

2. تمرین ها : در این قسمت ، به منظور تثبیت و تحکیم یادگیری ، تمرین های متنوعی متناسب با محتوای هر درس قرار داده شده است. این تمارین عبارتند از:

الف) انشا یا داستان نویسی در مورد موضوعی خاص (تقویت حس زیبایی شناسی و قدرت تخیل)

ب) تمرین های دستوری فارسی (مترادف ، مخالف ، هم خانواده ، ترکیب اضافی و... ) در قالب جدول ، جای خالی و...

ج) داستان ها و حکایت های متنوع مرتبط با موضوع موضوع درس به همراه چند سوال با هدف تقویت مهارت خواندن و درک مطلب

3. خودارزیابی : در پایان هر درس ، با طرح چندین سوال دستوری و نگارشی ، موجبات آشنایی دانش آموزان را با نمونه سوالات امتحانی پدید آورده ایم.

4. آزمون جامع در این بخش با توجه به نحوه برگزاری آزمون های پایانی درس فارسی در قالب آزمون های مجزای فارسی ، املاء ، انشا و آیین نگارش و نیز با هدف آشنایی دانش آموزان با نمونه سوالات امتحانی ، آزمون های پایانی نوبت اول و دوم طراحی شده است.

قیمت: 10,000 تومان

فارسی هفتم (گلبرگ)

1. سوالات درس : در این قسمت انواع سوالات امتحانی (چهارگزینه ای ، جای خالی ، وصل کردنی ، صحیح و غلط ، پاسخ تکمیلی و... ) گنجانده شده است.

2. پاسخنامه : بعد از سوالات هر درس پاسخنامه کاملا تشریحی قرار دارد تا دانش آموزان با نحوه پاسخگویی سوالات ، گام به گام آشنا شوند.

3. ضمیمه : در این قسمت خلاصه ای از دانش های زبانی ، تاریخ ادبیات ، نکات مهم آیین نگارش و انشاء ، جدول واژه های مهم املایی و... قرار داده شده است.

4. آزمون : در این کتاب ، با ارائه چندین دوره آزمون جامع (در سه درس فارسی ، املاء ، انشاء و آیین نگارش) همراه با بارم بندی ، زمینه برای سنجش نهایی دانش آموز فراهم می شود.

قیمت: 15,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید